واژن به سختی تحمل نفوذ مضاعف عكس كير و كون را تحمل می کند

Views: 127
نیکول عشق منتظر یک حمله مقعد است. سبزه نه تنها در دو قوس نوشته شده است - بلکه در تمام سوراخ ها با یک دوبلکس محکم لعنتی است. نفوذ مضاعف باعث پارگی دهان می شود ، مهبل به نوعی در مقابل بار مقاومت می کند ، اما الاغ به سختی پس از دوبار نفوذ نمی گذرد. آلت تناسلی های صاف سوراخ هایی به سمت قرمزی باز می کنند ، به خصوص گلو ، که برای نفوذ ناگهانی و فریادهای ناشنوا استفاده نمی شود. هیچ کس لرزیدن آن را نخواهد شنید ، زیرا آن را به یک انبار متروکه منتقل می کنند ، جایی که حتی در صورت محافظ امنیتی ، بستر می تواند به طور جدی تخریب عكس كير و كون شود.