اسم عکس کونکس حیوان دست اموز گروه ZHMZH

Views: 722
از روزهای اول پذیرش در دانشگاه ، دانشجویان Katya و کارینا تصمیم گرفتند که در یک خوابگاه زندگی نکنند. آنها به طور اتفاقی در مورد انشعاب دو دختر جوان در یک آپارتمان که در آنجا مجبور بودند با صاحب مالکیت همکاری کنند اعلام کردند. این همه بهتر از خفگی در زیر سقف یک دسته از مشروبات الکلی بی دقتی ، مردانی با سواد و دلسوز ، وسواس جوجه های سرگرم کننده است. بعلاوه ، این شهر کوچک می توانست با صرفه جویی در پول صرفه جویی شده بخورد. اما صاحب آپارتمان اجاره ای معلوم شد که یک منحرف است و قادر است یک پوره را برای یک عیاشی اغوا کند. این مرد تجاوز نشان نداد ، او همیشه به میهمانان توجه عکس کونکس داشت و به آنها هدایایی می داد ، به احترامی که دختران خودشان پیشنهاد دادند تا یک گروهک را به سبک ZHMZH ترتیب دهند.