هوادار گیتاریست را با سوراخ براق بین پاهای خود شگفت زده تصاویرسکسی کوس وکون کرد

Views: 1524
طرفداران دیوانه موسیقی گروه راک با سازهای موسیقی وارد اتاق می شوند. Fanatic Scarlett May ، در حالی که شانس دم خود را جلب می کند ، سعی می کند گوشه ای از گیتار برقی را درون مهبل خود وارد کند تصاویرسکسی کوس وکون ، اما استمناء به دلیل بازگشت شدید گیتاریست ، شکسته می شود. دختر خود را روی پیراهن می اندازد و مشاعره را پوشان نمی کند تا نوازندگان ضربه گیر برفی را با ستون های سوزانده شده روی نوک سینه های خود جلب کند ، در حالی که در همان زمان او با یک سوراخ ضربه زدن بین پاهای خود شگفت زده می شود. غیررسمی مویی می خواهد نجات نگهبان را احضار کند ، اما پس از آن دلباختگان عزیز او را از نیم دور شروع می کنند و دویدن با صحنه گزینه ای نیست!