یک هیولای خروس خمیده ، پهلو دختر را پر از تقدیر کرد و نفرین را عکس گایش کوس بالا برد

Views: 107
زیبایی شارلوت واسطه ای میان هیولا و پدر شده است که عکس گایش کوس مدیون یک هیولای وحشتناک است. بابا خانم جوانی را فرستاد تا به عنوان خدمتکار در خانه یك موجود مخوف با یك عضو شكننده مشغول به كار شود ، زیرا این برای پرداخت امتیازات گذشته چنین پرداختی است. جوانی اسیر ، با شکوه و بی شرمانه وعده داده است که برای نجات پدر و مادر خود ، اخلاقی ترین خواسته های موجودی وحشتناک را تحقق بخشد. یک خروس خمیده بزرگ بدن دختر را با تقدیر پر می کند و تنها در آن صورت لعنت هیولا از بین می رود.