شور شیرین داستان کیرکون گوشتی در محلول رس

Views: 76
استلا کاکس در ساخت سفالهای سفالی ساخت محصولات سفالی شگفت انگیز را تحریف کرده است. مجسمه ساز بزرگی که به تنهایی کار می کند ، وقت زیادی را به تنهایی با یک دختر می گذراند ، که مشاعره آن شبیه به مواد قالب سازی شده است که از آن می توان چندین بافر را حفر کرد. اکسنتریک حتی شیرهای شور را در خمپاره آغشته کرده ، آن را با دستان در تمام ناحیه شکوفه آغشته می کند ، به او زمان می داد تا خشک شود ، اما همه چیز بیهوده بود - درست مانند یک دختر اندازه چهارم ، او در رده چهارم باقی ماند. اما پس از مجسمه سازی مجسمه ساز ، زن جوان میان پاهای خود فرار کرد و می خواست یکی از اعضای دوست پسر خود را با دستان و لب های خود حک داستان کیرکون کند. مشخص نیست که یک زوج کور در رختخواب برود ، اما مشخص است که بعد از اتمام لعنتی ، هر دو چقدر مرطوب خواهند شد.