بارمن دختر را جلوی نوار عکس کیرو کون گذاشت

Views: 75
دختری با فضیلت آسان برای جمع کردن پسران به نوار آمد ، اما در داخل هیچ کس جز یک متصدی سیاه نبود. پین وورم یک لیوان شراب سفارش داد ، با این امید که با عکس کیرو کون ورود قربانی نوشید ، آن را گرم کرد. پس از گرم شدن ، قلاب گیر لیوان دیگری را بیرون زد و سپس بارمن سیاه شروع به ضربه زدن با گیره های او کرد. مرد سیاه احساس کرد که پرنده کوچک آماده ماجراجویی است و از آنجا که او در الاغ به دنبال آنها بود ، چرا درست آن را در مقابل نوار پاره نکنید. این مرد خوش تیپ باتجربه ثابت کرد که طرفدار بسیار بزرگی از لیسیدن بین پاهایش است ، زبان او باعث ایجاد تعجب برای مشتری از یک مرکز تفریحی ، چندین بار در یک ردیف است. و پس از آن سرگرم کننده با روده سبزه شروع شد ، که توسط آن یک لیست مارک فرفری تمام سوراخ های بدن زن را تمیز می کرد!