سبزه curvy عكس كس كير و غاز آخرین دن

Views: 284
دن مانند عكس كس كير آخرین مشاعره ، همیشه دختری را از یک باشگاه ورزشی رانندگی می کند ، اما او هرگز جرات نمی کند او را به یک تاریخ دعوت کند. الكسیس دین سبزه اندیشمند باسن خود را به طور گسترده در محفظه خود سوار می كند تا گربه او تهویه شود ، نه از گرما در فضای گرفتگی زیر شلوار خود عرق می كند. در یکی از سفرها ، هوادار طرفدار تصمیم می گیرد که از جوجه سرد جاسوسی کند ، زیرا او واقعاً به آنچه که یک دم لاک پشت در اوقات فراغت خود انجام می دهد علاقه دارد. معلوم شد زشتی توسط ویبراتور که ظاهرا در اتاقش روی مبل است دراز کشیده است. دن هم تقدیر زیادی داشت به همین دلیل فکر می کرد که می تواند لچ را به بیرون بکشد ، با دیدن استمناء جوجه مورد نظر از طریق درب بسته ...