مدت زمان طولانی است که سگ کوچولو لعنتی عکس کون وکوس تپل است

Views: 332
جوجه با لباس سیاه تنگ منتظر ملاقات انفرادی با هوادار خود ، همکار شوهرش در محل کار بود. حالا دیگر نیازی به رمزگذاری او نیست و او با اشتیاق به طول عرض خود می رود و باعث می شود عکس کون وکوس تپل تا یک لحظه نعوظ خروس او ایجاد شود و سپس آن را داخل دهانش بگذارد. او در بدهی نمی ماند و واژن خیس خود را از دست می دهد ، در حالی که مدت زمان زیادی از سرطان می گذرد و باعث تغییر در حفره و حالت می شود. قطره های تقدیر سفید پوست سر خروس او را می لرزد و روی سینه های نرم بزرگ او می افتد.