زروچکا اوا نوتی پیراهن دخترش را کتک می زند فیلمکیر توکون

Views: 65
برای اولین بار در زندگی ، مادر اوا نوتی شروع به ترس از زندگی دختر خود کرد. این دختر وانمود می کند مرد رعد و برق تیره ای است که خوشبختانه ماسک شکاف خود را در خانه شور فراموش کرد. پدر و مادر شرور را محاسبه می کنند ، به دیدارشان می آیند و در ازای دادن مادلین احمقانه کار را به او می دهند. در آن روز ، حوا ابتدا سیلی را سیلی زد ، اما او هنوز فیلمکیر توکون هم به کار خود افتخار می کند.