پسر به مادر اطمینان می دهد و او بهتر از پدر لعنتی می عکس سوپر کس وکون کند

Views: 45
وام مسکن خانواده را به دوش کشید ، بنابراین رئیس خانواده دست های خود را شست و زن را با پسر بزرگتر در آغوش گرفت. برد دید که استفانی در حال فریاد تلخی در آشپزخانه ، دستمال خود را با یک تیشرت پاک کرد که زیر آن جوانان به پایین ناف او رفت. هیچ چیز خوبی برای خانم وجود نداشت ، بنابراین پسر به مادر خود اطمینان داد و بهتر از عکس سوپر کس وکون پدرش لعنتی کرد ، که او اکنون از هر لحاظ حیاتی باید جایگزین آن کند. لعنتی یک مادر سنگسار سنگسار ، جمع آوری پول برای یک خانواده ، پرداخت وام طولانی مدت ، انجام کارها - زندگی این مرد برای این کار آماده نبود ، اما او می تواند این کار را انجام دهد زیرا او یک مرد واقعی است ، نه یک دستمال.