یک دوست بالا یک زن احمق روسی را لعنتی گایش کون وکس کرد

Views: 62
این دختر زبان شناس مجبور بود برای امتحان آماده شود ، فقط یک زن احمق روسی بیهوده از یکی از دوستان ملاقات کننده من که به جای آموزش ، ابتذال را داشت ، دعوت کرد. کمی قبل از آن ، زن و شوهر پرواز کردند ، صفحات ، یک کتابچه راهنمای روشمند را به گایش کون وکس پرواز درآوردند ، تا مرد بخواهد آرامش یابد ، رابطه جنسی برقرار کند ، دوست دختر خود را تمام کند و یک سری از مقدمات همراه را تکمیل کند. چنین رویکردی در امر آموزش تضمین کننده معاینه نمی باشد ، اما پس از پرواز ، یک دیپلم از انستیتوی ساختمان خانواده اعطا می شود!