سرشناس ارشد عكس كون سكسى پرواز ، آنی ، خلبان اصلی هواپیما را شلیک می کند

Views: 44
پس از فرود اضطراری در باند فرودگاه Boeing 747 ، اولین خلبان و سرنشین ارشد پرواز ، آنی آرورا باقی مانده است. کارکنان شرکت هواپیمایی بسیار عصبی بودند ، وقت داشتند که از زندگی خود خداحافظی کنند ، بنابراین رابطه جنسی آرامش بخش برای آنها قبل از ملاقات با کمیسیون آرامش بخش شد. طرفداران برای اولین بار سوار بر قایق می شوند ، به دلیل پرواز مکرر آنها تمایل عكس كون سكسى به ایجاد روابط جدی با افراد دیگر ندارند.