او به برادر ناتنی خود رختخواب داد سه کیردریک کوس

Views: 416
مشکلی از کوه دنی وجود دارد که خواهر ناتنی خود را از پوست خودش رنج می برد. والدین پس از رفتن به خانه جدید ، تعمیرات را شروع می کنند ، بنابراین مرد مجبور است درخواست یک شب را در اتاق مگان باران بگذارد. کودک آماده است تا روی زمین بخوابد ، اما تنها پس از آنکه روده موشها در جستجوی مکانی منزوی به داخل اتاقها رفتند. حتی یک جوان هم نمی تواند در شلوار خود بخوابد زیرا دارای یک قشر بزرگ است که با گوش های نعوظ خود بی رحمانه اشک های زیر لباس خود را باز می کند. قرار دادن یک آقا سه کیردریک کوس فاجعه در رختخواب ، همان قرار دادن یک گربه زیر دیک چربی اوست ، اما خواهرش وضعیت ناامید کننده ای دارد و وقتی برادر کوچک یک حلقه برهنه را با بالش بپوشاند ، بدتر می شود.