دیمون همسایه خود را آلنکا ابتدا در عکس سکسی کس کون بالکن و سپس روی تخت پاره کرد

Views: 442
آلنکا خودش یک دختر روسی است اما ریشه قزاق دارد. یک روز آفتابی دیمون برای سیگار کشیدن به آنجا عکس سکسی کس کون رفت که با همسایه خود در هنگام فرود ملاقات کرد. شخص پیشنهاد داد تا با او بیرون برود ، گپ زننده شیطان و شیطنت در بالکن. به نظر کافی نرسیده بود ، زیرا اسپرم هنوز در خلال و مواد لازم برای قرار دادن در جایی بود. رابطه جنسی همچنان در آپارتمان پسر ادامه داشت ، جایی که شلخته همسایه به بیرون راندن آخرین اسپرم کمک کرد.