او از رابطه جنسی با یک عکس سکسی از کس و کون زن بالغ امتناع ورزید

Views: 79
پسر در پارکینگ ایستاده بود و منتظر ترک همسایگان بود - او وقت برای اتوبوس معمولی را نداشت و او واقعاً نیاز داشت تا برای مهمانی با بهترین دوستش وارد کشور همسایه شود. نجات از جایی به شکل یک دختر بالغ تاریک که از آپارتمان در جهت اتومبیل خود خارج شده بود ناپدید شد. اشک آور از غریبه کمک خواست و او موافقت کرد عکس سکسی از کس و کون که در ازای خدمات متقابل به او کمک کند. "در مورد رابطه جنسی با یک زن بالغ چیست؟ آیا می توانید شیاطین را که در من زندگی می کنند خوشحال کنید؟" سبزه با سؤال ساده لوحی پرسید ، بدون فرض اینکه یکی از اعضای اندازه آناکوندای پادشاه به شلوار بزرگ شده باشد. " پاسخگو آمریکایی ها ، فوراً مشخص خواهد شد که ایالات مکانی جایی است که می توانید از هر زاویه ای لعنتی را شلیک کنید.