جسی آبی برای کلاهبرداری افتاد و با یکی از آنها خوابید عكس كس و كون

Views: 3241
دام جسی آبی در طلاق دو دزد خیابانی گرفتار است. یکی از حرامزاده ها یک کیسه را دزدیده و دیگری را به یک قهرمان تبدیل می کند و باعث افتخار دختر می شود. کامیون همیشه موفق است ، بنابراین برنده به خانه مرغ می رود ، جایی که در دعوا یخ را روی دست مصدوم خود می گذارد. احمق عكس كس و كون احساس یک شاهزاده خانم نجات یافته ، تصمیم می گیرد با یک نزاع صمیمی در رختخواب از شوالیه نابخرد خود تشکر کند. موجودی ساده و بی تکلف ، حتی مولوف را نیز قورت می دهد ، آن را میهمان با ارزش ترین افراد می داند.