مشتری جاسوسی داستان کیرکون مکانیک ماشین زن چک

Views: 100
یک مکانیک ماشین زن تازه متولد چک ، یک وسیله نقلیه را اشتباه تشخیص داده است. نه تنها هزینه تعمیر بیشتری هزینه بیشتری خواهد داشت بلکه باید منتظر قطعات داستان کیرکون یدکی اصلی خارج از کشور نیز باشید ، بنابراین صاحب چهارچرخ نیز برای مدتی مجبور به پیاده روی خواهد شد. این مشکل را می توان به عدم کیفیت قطعات مناسب نسبت داد ، اما فقط دختر به اشتباه یک جعلی معیوب را روی نسخه گران قیمت صنعت خودروی آلمان قرار داد. حال مشتری حق دارد یک کارگاه بزرگ کارگاه را به نمایش بگذارد یا شما می توانید گودال دوستانه را آهنین کنید. عروسک تصمیم می گیرد خجالت را برطرف کند و بدون اینکه لباس کار خود را بپوشد ، بر روی یک چک چک مرفه سقوط می کند. او مخصوصاً دستکشهای تمیز را به کار می برد تا به عمل باکائن عادت دهد و از این طریق اشتباه را برای همیشه فراموش کند.