برنامه نویس داستان کس پشمالو Pisyuna منشی را در دفتر می کند

Views: 345
بیل بنا به درخواست به دبیرخانه رسید زیرا او می دانست که حفظ سوابق شرکت و جلوگیری از نشت اطلاعات چقدر مهم است. توسعه دهنده بلافاصله در برابر ویروس ، گرفتار خط پورنوگرافی رفت ، اما دید دختر آزادشده را نشان نداد. پیت جنسن در کنار او ایستاده بود و نفس گرم می کرد. قفسه سینه او در برابر منجی قرار داشت ، انگشتانش به سختی روی شانه کشیده شد. کارگر بادآورده به درخواست مرد جوان ، نام پوشه ای را که می خواهید اطلاعات را در آن ادغام کنید ، پیدا کرد ، اما نام کاتالوگ انتخاب شده برای شنیدن "من می خواهم تخم های شما را بخورم" خیلی مبتذل شد. وزیر امور خارجه به هیچ وجه در مورد تمیز داستان کس پشمالو کردن هارد دیسک خود فکر نکرد ، اما او نگران بود که پسر IT او را خفه کند.