مردی شکم ، یک دختر لاغر را عکس کس کون گشاد با مقعد به مدت زمان طولانی به پرولاپس آورد

Views: 104
یک دختر لاغر با غاز خسته با سرطان ایستاده و منتظر پاکسازی بعدی مخزن سپتیک است. سوراخ برای مقعد به اندازه بی بعد است که تعداد انگشت شماری در داخل آن قرار می گیرد. شکم نر سبزه را به پرولاپس کشاند و علاوه بر بی حسی مقعد ، مدام شروع به باز کردن رکتوم خود با اسپرم می کند. زن بی قرار ، پس از انزال در بستر ، از molofa خود به عنوان روان کننده عکس کس کون گشاد استفاده می کند تا مرتباً کفر بر روی مقعد دختر بگذارد.