او سبزه را قلاب كرد و لعنتی عکس سکسی کوس گشاد كرد

Views: 363
سبزه جوان دیر با اتوبوس خود دیر کرد و حالا مجبور شد با پای پیاده به خانه برود. اما خوشبختانه ، یک پسر خوب با یک ماشین جالب پیشنهاد می کند که او را فرار کند. قلاب همیشه برای اتومبیل های خوش تیپ و خوش تیپ ها جزئی بوده است ، بنابراین او او را به صدا در می آورد و از منفجر شدن تشکر می کند. اما این برای روستاییان کافی نیست و او دختر را در اتاق خواب خود ، روی تخت نرمش عکس سکسی کوس گشاد لگد می زند و صورتش را پایین می آورد.