دختر تمام تفاوت های داستان کس پشمالو ظریف دهانش را می فهمد

Views: 736
غم و اندوه بزرگ در خانواده وقتی است که همسر بلد نیست داستان کس پشمالو بلد باشد و آنقدر لکنت دارد که یک گلوله مستقیم با زبانش نیست! بهانه های مداوم و بهانه های انفجاری پوچ واقعی به نظر می رسید ، او به طور خاص برای نیمه دوم مقاله درباره هنر مکیدن یک عضو حفر کرد ، صفحه کامپیوتر خود را روشن کرد و به او دستور داد که بعد از شخصیت های اصلی فیلم ، کلیه اقدامات را تکرار کند. به همین دلیل ، بلوند نتوانست امتناع ورزد ، به دلیل بی احترامی به سرپرست خانواده ، می تواند طلاق یا بی پروا را به چشم بیاورد. برخلاف خواسته های خود ، مرد تاسف بار شروع به درک تفاوت های ظریف کار دهان ، چرخش زبان ، چسباندن لب ، مانند هر دیک معمولی که داشت ، اما با خوردن لجن ، او بیرون آمد.