او با وصل کردن الاغ خود و یک عضو در کس او بیرون می عکس کسکیر رود

Views: 366
میلنا دیوی یک صندوق کوچک در نامه دریافت کرد که درون آن یک پلاگین باورنکردنی باسن قرار داشت که با سنگهای قیمتی احاطه شده بود. هواداری که هدیه را ارسال کرده بود بابت تأخیر عذرخواهی کرد و خواست که بدون او شروع کند ، اگرچه در اولین ملاقات ، بلوند تصمیم به عشق ورزیدن به ویژه عکس کسکیر در الاغ نداشت. دارلینگ به آرامی قطره ای از آهن را در مقعد خود وارد کرد ، آرامش بخشید تا فضای آزاد اسفنکتر به او بدهد و شروع کرد به مهربانی نوازش کردن کلیه اش. سپس هوادار ریش او ظاهر شد و عضوی طولانی تر و ضخیم تر از مرد معمولی داشت. زیبایی بلوند چشمان او را با تعجب باز می کند ، اما هنوز قرقره را در دهانش می گیرد ، زیرا این تاریخ بی عیب و نقص شروع باید عاقبت مطلوبی داشته باشد.