مشتری از رابطه جنسی گالری کوس و کون باریک سیندی استارپاس راضی بود

Views: 109
پیش از عزیمت به ایالات متحده ، سیندی استارپول تحویل نگرش باریک برای یادگیری زبان انگلیسی نیاز داشت. وقتی ریچی بلک سفارش را تمام کرد ، فکر کرد تحویلگر به روشنی به او می گوید چقدر سفارش هزینه دارد. معلوم شد که آسیای محرک ، یک کودک با مزاج است که با دهان فریاد بزرگی روی یک قدم مکیده است و به جای توضیح ، یک سبزه خفه کننده به جیب خریداران به دنبال پول در آمد. پس از مرتب کردن یک دسته از چیزهای کوچک ، دست انداز کوچک در انتهای زیر شلوار خود را به یک سوسیس بزرگ خم کرد. بانوی شرقی بلافاصله آرام شد و در صورت رضایت او از رابطه جنسی ، به مشتری تخفیف داد. واقعیت این است که هیچ کس مدت مدیدی است که از پوسته سندی جدا نشده و با یک شلاق بلند و محکم همراه است و او اغلب باید با چنین کارهایی عصبی ، استرس خود را گالری کوس و کون تسکین دهد.