همسایگان از نزدیک روی تخت عکسکیر و کوس نشستند

Views: 109
همسایه جدید پرستون پارکر ناآگاهانه ماشین را درست در خروج همسایه خود ابی کراس پارک کرد. پسر با مسدود کردن وسیله نقلیه ، در مورد تاخیر در تیراندازی در یک مجله پر زرق و برق ، شرمساری زیادی را به بلوند شیرین تحویل داد. بیدمشک عصبانی با یک رسوایی عکسکیر و کوس جدید شروع کرد اما بعد اوضاع آرام شد و روابط همسایگی خوبی ایجاد کرد. همسایه بار دیگر از معذرت خواهی بازدید کرد و خانه دار قلعه همسایه را با لباس کوکتل جذاب گرفتار کرد. لباس کوتاه ، باسن او را پوشانده ، روی سینه او تأکید کرد و به سمت رنگ پوست شیرین جذاب حرکت کرد ، که در حالت آرام توانست به راحتی نقش یک زن را مدعی شود. ساعتی بعد ، میهمانان قرار بود به خانه پرستار بچه بیایند ، بنابراین این زوج وقت زیادی را برای آشنایی با هم در یک موقعیت افقی روی نیمکت داشتند.