لعنتی فریبنده لعنتی دیک مسحور عکسکون خارجی

Views: 79
استریپ جادوگر جادوگر روی قطب جلوی بازدید کنندگان کلوپ شب می رقصید و جذابیت های او را تکان می دهد. رقصنده لاغر است ، اما او عاشق حرامزاده زرق و برق است ، که با یک کت پاتوس به محل استقرار رسید. یک مرد سیاه پوست یک لارو نزدیک را برای خوابیدن در خانه خود ارائه می دهد و جوجه برای این کار ثروت ناگفته ای را دریافت می کند. شلخته آرام موافقت می کند که در بالاترین رده در خدمت فاکیر باشد ، اما در گفتگو سگ ترک خورده به این موضوع اشاره نمی کند که او به جای عضوی یک جهنم جهنمی لعنتی دارد. دختر با موی سرخ خطرناک فوق العاده خوش شانس بود ، زیرا برای عکسکون خارجی مبلغ وعده داده شده ، نیگر می توانست الاغ خود را روی یك لجن بزرگ بكشد.