پرستون پارکر با دختران برت روسی و استلا کاکس در یک سه نفری عکسسکسی کیر شرکت کرد

Views: 143
برت روسی عمداً به دختر احمق نگفت كه با جوانی در اینترنت عکسسکسی کیر ملاقات كرده است. این دختر قبل از ملاقات می خواست درباره غریبه ها بیشتر بداند ، اما دختر با سر خالی کاری انجام داد که یک فرد عادی حتی فکرش را هم نمی کند که انجام دهد. استلا کاکس برای هواداران عکسهای تند ارسال کرد که در آن سه نفره حضور داشتند و پرستون پارکر به طور غیر منتظره موافقت کرد. دو ملکه دمیده برای دیدار با زنان بی باک آماده شده اند - آنها لباس گران قیمت لباس زیر زنانه را فدا کرده اند که یک زن ایثارگر در کمد فقط می تواند پیدا کند. تنها مسئله ای که آزار دهنده بود اندازه آلت تناسلی مهمان بود که به زودی از نوک آبدار آنها استفاده می کرد.