سیمونی مجبور شد که افتخار دوشیزه کوس کون متحرک خود را فدا کند

Views: 77
سیمون الماس اجازه نمی دهد که یک غریبه خروس خود را در الاغ خود بگذارد ، اما شما حتی نمی توانید او را روسپی بنامید ، زیرا عروسک قبل از این تجربه تجارت بدن خود را نداشته است. اوضاع و احوال ، موجودی غیرقابل مقایسه ، شخصیت زنانه و فیض را مجبور کرده است تا از مسیر لغزنده نای پیروی کنند. هنگامی که مردی را پیدا کردید که می خواست مبلغ هنگفتی را برای یک هدیه بی ارزش به شکل افتخار دوشیزه بپردازد ، پس باید آن را با لبخندی بر کوس کون متحرک چهره اش تحویل دهید و از هر نکاتی برای نجات خود سپاسگزاریم. شاید رفاه در زندگی یک سبزه عادی شده باشد ، دیگر نیازی به تجارت با مجوزها و روبانها نخواهند داشت و اگر همه چیز یکسان باقی بماند ، بسیاری از مردان دیگر به اندازه کافی خوش شانس خواهند بود که یک مخترع درخشان را لعنت کنند.