فقیر از رابطه جنسی عکس کون کس سکسی اجباری خودداری کرد

Views: 743
معلم رانندگی با بی دردسر جایگزین یک همکار می شود. کیتی جین در حالی که دوست خود را به مدرسه رانندگی می کشید به سمت مردی با هوشیار فرار کرد و یک چهارم شرط رایگان خود را از همه مربیان دیگر گرفت. مکس عکس کون کس سکسی ماشین را در تلاش برای قبولی در امتحان راهنمایی می کند ، که به او حق کار می دهد ، حتی اگر الاغ او احساس کند وضعیت کابین چقدر شدید است. با عصبانیت ، امتحان كننده راننده آزمایش در كنار جاده فرود می آید و راننده را ملزم می كند كه در رانندگی خودرو كاملاً كوشا باشد. برای هرگونه اشتباه یا امتناع از انجام اقدامات یک مربی آینده ، یک شکست در انتظار است ، بنابراین فقیر حتی نمی تواند از رابطه جنسی اجباری خودداری کند. بلوند شلوغ می خواهد مجموعه کاملی از لذت های ماکس را بدست آورد ، زیرا او پس از رسیدن ، حقوق خود را محکم از دست می دهد.