تمرین صبحگاهی هالی هارت با یک دزد در تصاویر متحرک کوس لیسی ورزشگاه به رابطه جنسی تبدیل شد

Views: 876
دستیار ورزشکار هالی هارت بهترین های خود را در ورزشگاه به دست می دهد. هنگامی که دنباله دار با فرو رفتن در هوا ، ورزش می کند عرق می کند تصاویر متحرک کوس لیسی و قدرت را از دست می دهد. او بی رحمانه ماهیچه های خود را آموزش می دهد تا از مدلهای آرایش براق ، بدتر به نظر نرسد. بیشتر ورزشکاران سطح بالا در تمرین صبحگاهی شرکت نمی کنند ، مربیان خصوصی هنوز در خواب هستند ، مدیران دلگیر در پذیرایی می خوابند. ناگهان ، یک سرکش پشت بلوند بلند می شود ، که شروع به صحبت در مورد صحت ورزش نمی کند ، اما تقریباً برای دختر در بند می آید. غریبه محبت ، حرکاتش ملایم است و منبعی از احساسات مثبت را بیرون می کشد که می خواهید ادامه دهید. هالی هارت قبلاً برنامه ریزی کرده بود که درس را بشکند ، اما آموزش جنسی به سوزاندن چند صد کالری کمک خواهد کرد و اسپرم یک مکمل پروتئینی عالی برای بدن کاهش یافته خواهد بود.