سر كس كون كير ، وزير بلوند ، لولا تيلور ، را تف مي کند

Views: 18493
تمایلات جنسی در دبیرستان بلوند ، لولا تیلور ، از لبه بیرون نمی آید و از ظاهر تیز یک رئیس فرار نمی كس كون كير کند. چه لبخندی برفی ، حقه های مانیکور ، حرکات معاشقه در بخش! در پایان روز کار ، عروسک در آرزوی عشق بود و سهواً یک گردنبند مروارید را شکافت که سینه های سرسبز آراسته بود. توپهای مروارید به سمت میز رئیس پرواز می كردند و مقصر شرمساری به هر چهار نفر شتافت تا آنها را با خوشحالی انتخاب كنند. این مرد مانند یک آقا واقعی رفتار کرد: او برای کمک به خود ، زیر میز را دراز کشید ، اما فلش عشق آمور ناگهان قلب او را سوراخ کرد.