من عوضی تقلب دارم عکسکیر و کس

Views: 60
ستاره های سیاه گاهی اوقات فراموش می کنند که خانه را برای فروش می گذارند اما این بچه ها نیستند. همانطور که معلوم است ، یکی از املاک آنها از یک ماه پیش توسط برخی از مهاجران مکزیکی به حراج گذاشته شد و املاک فاسد پول را در جیب خود قرار دادند. یکی از نوکرها بی پروا رفت عکسکیر و کس ، یک داد و ستد کرد و یک عوضی تقلب کرد ، وجوهی را اختلاس کرد و سعی کرد بچه ها را فریب دهد. این دفتر پر از ناراحتی های دلهره آور ستودنی دلپذیر خواهد بود زیرا کلاهبردار کاملاً از گناه خود خلاص می شود.