پیزون عکس کون وکس خارجی شبیه یک لوله است

Views: 113
در obyrya Lola Lane ، pisyun به لوله و یک kokushka شباهت دارد به طوری که وقتی به الاغ ضربه عکس کون وکس خارجی می زنید فاحشه nigger اجازه کبودی می دهد. ترکیدن موتنی از زاویه هایی ساخته شده است که در دستگاه Kamasutra به آن اشاره نشده است ، ضریب اصطکاک دوفلر روی مورب به یک نقطه بحرانی می رسد ، کمی بیشتر و خانم سیاه شروع به سیگار کشیدن با گاو خود می کند و بوی تند سوزش می بخشد.