بچه ها حقیقت یا تمایل عكس كير و كون را بازی می کنند

Views: 67
جوانان برای بازی در بازی "حقیقت یا هوس" جمع شدند. به کلیه سؤالات سلیقه ای باید صادقانه ، صادقانه و بدون پنهان شدن و کوچکترین ظرافت پاسخ داده شود ، و اگر کسی خواستار تحقق یک خواسته مبتذل است ، شما نمی توانید از آن امتناع ورزید. دختران جینا عكس كير و كون رید و مایا بیجو بازی را با یک نوار بلند تنظیم کردند که پسران نتوانستند از پس آن برآیند. من مجبور شدم از آن لذت ببرم ، اسرار ، آشفتگی ها را کشف کنم و حس خوب این کلمه را مسخره کنم. روح سرگرمی در اتاق بود و هوا پر از تنش بود که از جذابیت جنسی یکی از پوره ها به بهترین دوست پسرش رسیده بود. این پسران به معنای تقلب نبود ، حتی بیمار و خجالت آور بودند که تصور کنند ، اما دختران که از یکنواختی در رختخواب خسته شده بودند ، مستعد چهار نفر رابطه جنسی بودند.