شور روی کیرو کس خفن مبل در اتاق نشیمن

Views: 109
در حالی که هیچ کس در خانه نیست ، یک زن و شوهر گاه به گاه دانش آموز در یک اتاق نشیمن مجلل با اشتیاق داغ روی نیمکت می شوند. کودک ، در حال حاضر بدون شورت ، بر روی دوست پسر خود ایستاده است ، که گربه مرتب خود را با خوشحالی لیس می زند. بعد از چنین اسم حیوان دست اموز ، عیار به او یک عمق عمیق می دهد و آنها وحشی می شوند تا اینکه زنگ در کیرو کس خفن به صدا در آید.