رابطه جنسی صبحگاهی مانند هوا مورد نیاز عكس كون وكس بود

Views: 197
مایکل می خواست روزنامه را بخواند ، اما دختر خیره کننده به او اجازه نمی داد که به روزنامه خیره شود. معشوق به همه نگاه های شگفت انگیز خود گفت که آنها به رابطه جنسی صبحگاهی مانند هوا در فضا نیاز دارند. عزیزم با مالیدن ظرافت دستان خود را به درون صندوقچه مرد خوش تیپ نشسته ، بوسه ای بی ارزش را دنبال کرد. گرمای حاصل از کف دستانش با باسن ، پر از گرما مقایسه نمی شد ، گویا مرکز حادثه انفجار گرمای هسته ای بین آنها بود. بانوی جوان زرق و برق دار نمی عكس كون وكس خواست از روی تراس فرار کند ، بنابراین پسرش را به خانه برد ، جایی که او با بی حوصلگی ، روی نیمکت ، همه چیز را از او که بیدار شد دریافت کرد.