زاندر نوک پستان عكس كوس وكون خود را توسط پستانک ولنتاین برداشته بود

Views: 5122
Xander Corvus فقط یک پسر راک است که در سراسر کشور گردش کرده است. نوازندگان به صورت ماسک اجرا می کردند ، هیچ کس چهره های آنها را نمی دید ، بنابراین دختر عكس كوس وكون ساده لوح والنتینا ناپی هنگام تقلید از یک تقلید بت بسیار خوشحال شد. آن مرد سعی کرد توضیح دهد که خانم جوان اشتباه بوده است ، اما با اطمینان خود را یک عوضی خوشبخت قلمداد می کند ، یک بار که توانست تنها با چنین مشهوری تنها باشد. سبزه خواسته است به عنوان یک ضمیمه نقاشی شود. در حین طغیان ، او مشاعره را گاز گرفت تا یک راکر سوخته را خاموش کند. والنتینا با دیدن واکنش نسبت به بافر ، دراز کشید. برای لودر ، محافظ امنیتی ، تحویل پیتزا و سازنده قهوه که همه در یکجا جفت شده اند ، این روز مهم همیشه به یاد می آید ، زیرا به ندرت می توانید قرص ها را در کابینت موسیقی خود جدا کنید!