در ازای عکس کیرو کس و کون هدیه ، والری روی پسران مکید

Views: 62
Fashionista Valerie جایی که همه پول خود را پس انداز می کند از بوتیک ها خارج نمی شود. مصرف کننده گاهی اوقات از بودجه روی کارت خارج می شود و سپس تمام قوانین را طی می کند. این زیبایی با ارائه پیشنهادی برای خوردن در ازای هدیه ای که پسران می توانند از وفاداری خود به کارمندان تشکر کنند ، به چند نماینده مرکز خرید مراجعه کرده است. تقریباً همه قبول دارند که توسط یک زیبایی چگال شده جذب می شوند که می تواند عکس کیرو کس و کون برداشت های جدید زیادی را به وجود آورد و کمبود کار را به شما جلب می کند ، زیرا در این صورت ترفند مشتری ناخواسته با دوستان شماست که می توانید بی وقفه موضوع را مالش دهید. یک خروس با تجربه می تواند غلافهای مردان را صیقل دهد ، بنابراین پس از دمیدن والری ، او نه تنها چیزهایی را که می خواست ، بلکه دعوت به یک تاریخ با یک عاقبت تندتر نیز می توانست بدست آورد.