لعنتی کارفرمای عكس كون و كس بیکار

Views: 686
ورزش دسته
بزرگ عكس كون و كس
هر سازنده از لچ پاول رئیس عوضی متنفر بود. عوضی با چهره اسب و بینی خوک مرتباً همه را فریاد می زد و اظهاراتی می کرد و این سخنان احمقانه ای را که می خواستم آنرا روی دیوار پاشیده شوم. اما بانوی نفخ خوب پرداخت کرد ، بنابراین مجریان بی سر و صدا همه توهین ها را تحمل کردند. جی مک نه تنها با کارفرمای خود ملاقات نکرد ، بلکه در حین مکالمه ناخوشایند در عكس كون و كس مورد نقض نیاز به کفپوش به زاویه هایش خیره شد. آن مرد به رئیس نگاه کرد ، که متناسب با تصویر grotesque یک ستاره پورنو یا یک روسپی نخبه ، در خواب کاشت یک دیک و خود را لعنتی به طوری که او دیگر جرات نمی کند دهان خود را به روی او باز کنید. سگ خوشحال خیلی خیره شد و در پاسخ به یک پاداش جنسی غیرمنتظره از تعارف بی ادبانه اظهار تعجب کرد.