شلخته باهوش توسط دایی عکسکون متحرک لعنتی

Views: 252
خواهرزاده جوان دایی خود را اغوا می کند و پیر ، طاس ، شکم و شکم نمی تواند خوشبختی خودش را باور کند. بشکه بر روی دیوار فشرده می شود ، دست ها پایین می آید ، عکسکون متحرک کف دست ها بر روی باسن و لب ها فشرده می شود و محکم آویزان از روی آن محکم می شود. اما دختر بالغ بالایی با بوسه های شیرین روی لبهای خود معاشقه می کند ، در حالی که این عروسک هیچ لباس ندارد و نوک سینه های بیرون زده از سینه او فریاد می زند در مورد هیجان باورنکردنی شیطان. شلخته هوشمند تصمیم گرفت که بخاطر عشق زیاد نتواند بخوابد ، او به سادگی جایی برای زندگی ندارد و یک اتاق خالی در خانه عمویش می تواند یک نجات دهنده برای او باشد ، در غیر این صورت مجبور بود که ماموریت خود را در یک فاحشه خانه یا خیابان بفروشد!