او به عزت عکس کیر در کون و کوس خود تسلط داشت

Views: 13774
بنابراین دوست دختر محبوب شما می تواند شما را برای داشتن یک پیچ و مهره سالم مبادله کند! این شلخته امشب در کنار دوست عادی خود بود که با یک دوست دانشگاه یک آپارتمان اجاره می کند. و هنگامی که دوستش در حال خواب بود ، آن را با تماشای تلویزیون عکس کیر در کون و کوس تشخیص داد ، یک خبر شگفت انگیز! او نمی تواند به اشتراک بگذارد ، و از آنجا که شما قانونی نخواهید کرد ، او به همسایه خود رفت. او در حال حاضر در رختخواب بود و وقت لازم برای گوش دادن به صدای جیر جیر او را نداشت ، بنابراین بلند شد تا او را تعقیب کند ... او در وسط مجازات متوقف شد! او هرگز چنین همبازی طاس ندیده بود! و مهم نیست که کودک چطور ریشه درآورد ، او سریعاً عزاداری خود را با جرعه ای از خانه دور کرد و او مجبور شد تا صبح به آن بچسبد!