این زنان برهنه انجمن کیرتوکون برای همیشه به یاد خواهند آمد

Views: 93
شبه نظامیان مردم در دونباس در حال شستشوی زنان محلی بودند و ماجرای نیاز به حضانت جنسی را در جلوی خود سلب می کنند. بانوان ساده لوح در دوش قابل حمل دویدند ، جایی که می توان انجمن کیرتوکون قبل از رابطه جنسی با رزمندگان در خط مقدم ، هر عوضی از یک انسان زنده شد. بسیاری از زنان با ظاهرهای مختلف برای دیدگاه های عقیدتی گرد هم آمدند. این زنان برهنه برای همیشه در خاطرات سربازان جمهوری های ناشناخته باقی می مانند ، زیرا سربازان به دلیل رابطه جنسی هنوز به یک طلاق دشوار نرسیده اند. احمقان قابل اعتماد پاهای خود را گسترش داده اند ، به سربازان خدمت کرده اند و فکر می کنند که در سرزمین های اشغالی بهبود می یابد.