دکتر دنی مجبور شد از یک عكس كير در كوس عضو برای نجات بیمار استفاده کند

Views: 64
دختری با تشخیص نادر وارد بخش پذیرش یک کلینیک مرکزی می شود. بانی روتن ، پوره سمی آخرین مرحله عكس كير در كوس را ثبت کرد. پرستار به دکتر دنی دی اطلاع می دهد که برای صرفه جویی در ریختن یک بطری اسپری در حال ریختن در سرتاسر بخش ، باید با یک مرد عادی تمام شوید. این بیماری شروع به گسترش عاطفی می کند ، بنابراین فشار روانی به بیمار کمک نمی کند. پزشک برای فعال کردن ارگاسم با پیستون نسبتاً بزرگ خود اقدامات اضطراری را انجام می دهد.