بالغ باید دلسوز جوان ناراضی شد گالری عکس کس و کون

Views: 121
داستانی ناخوشایند با یک خانم متاهل اتفاق افتاد: یک زن از شوهرش پول دریافت نکرد ، بنابراین او مخفیانه کارت اعتباری را از کیف پولش بیرون آورد ، که با آن پول زیادی برای نیازهای شخصی انداخت. مشکل این است که کارت اعتباری متعلق به یکی از دانشجویان بود. این شوهر که به عنوان معلم در دانشگاه مشغول به کار است ، یک وسیله پرداخت پیدا کرد اما نمی خواست پول را برای آن خرج کند. در حین تخلیه کارآموزان گالری عکس کس و کون ، یک مرد سیاه پوست از طریق تلفن مطلع شد که بودجه موجود برای پرداخت هزینه آموزش کافی نیست و بانک آدرس آخرین کارت استفاده شده را برای وی ارسال کرد. شخص یک زن بلوند در یک اتاق هتل پیدا کرد و در آنجا با تهدیدهای فراخوانی پلیس تماس گرفت. یک زن بالغ باید راهی برای کاهش سطح نارضایتی مرد جوان پیدا کند ...