برای اطمینان از الاغش آمد عکس کس تنگ وکیرکلفت

Views: 14862
این بومی سیاه پوست به شرکت بیمه می آید تا یک الاغ با ابعاد بزرگ را برای او فراهم کند ، عکس کس تنگ وکیرکلفت اما مدیر آمادگی پذیرش اظهارنامه دختر را ندارد ، زیرا طبق اساسنامه سازمان ، بدن برای تأیید سلامت و صلاحیت وی ، باید درصد فرسودگی را بررسی کند. این زن در شوک قرار گرفت ، به نظر می رسد که بیمه گر چنین مواردی را بررسی می کند ، واقعاً با کمک عضو خود ، و معلوم شد که درست است! خانم بزرگ شکلات بزرگ ترکش می کند ، پخت می کند ، اما در انتظار تصویب یک عامل است که به زودی چند میلی گرم تعلیق را خواهد نوشت.