گرفتار حریف سه کیردریک کوس

Views: 667
بریجت شطرنجباز دندان که در خاطراتش قرار دارد از صدمه دیده خود صدمه می زند زیرا بازی بعدی نه با عبارت "Checkmate" بلکه با پیشنهادی از طرف مقابل برای وضع به پایان رسید. این دختر با خوشبختی به بهشت ​​هفتم پرواز کرد ، زیرا مدتها در خواب آرزو داشت پاهای خود را در مقابل بهترین دوست و بدون مانع پهن کند ، سه کیردریک کوس و در اینجا فرصتی بود. اکنون او درباره مشکل از دست دادن یک بازیکن ارزشمند در دست نگران است ، زیرا هر بار که یک شخص ذاکر به جای بازی شطرنج ، رابطه جنسی ارائه می دهد ، و یک بیدمشک خیس آن لذت را انکار نمی کند.