او عضوي را براي عکس کون تپل سکسی سرگرداني در آسفالت دختران آماده كرد

Views: 1334
با لبخند جنی فر در حال تهیه الاغ برای رابطه جنسی مقعد در حمام بود. عاشق کانال های مقعد ، رکتوم خود را شسته ، ورودی را روغن کاری کرده ، فضای داخلی آن را با گریس مرطوب کننده پر کرده و مقعد را از زیر آن غبار می دهد. سوراخ شبیه یک باکره بود. بله ، تنها در این الاغ كوكان روزانه نفوذ كرد و فلور داخلی اسپرم چپ خود را از بین برد. دختر گاه به گاه کنار آینه یخ زد و وقتی پسر پسر بینی خود را به داخل در باز کرد ، چهره بی عیب و نقصی را بررسی کرد. این مرد لعنتی که از لحاظ جسمی رشد کرده بود ، قبلاً پایان را برای یک سرگردان عالی در داخل زیر بغل دختر آماده کرده بود عکس کون تپل سکسی ، اما قبل از غوطه ور شدن در پرتگاه مقعد ، لازم بود که آن را با بزاق دهان از دهان مرطوب کنید.