او به آرامی لولا روسی را عکس سوپر کس کون در دفتر پاره کرد

Views: 171
تلاش بیش از حد وقت ، بیگانه جادوگر عکس سوپر کس کون مسحور جان و طرفدار روسی لولا تیلور را خسته کرد. آنها شبها تنها مانده بودند و هیچ کس زحمت کشیدن در دفتر را نداشت ، که آنها واقعاً این کار را کردند.