یک همسایه کنجکاو گرمای موجود در غلاف پستانداران غریب جیان دیور را کاهش داد عكس كس الكسيس

Views: 134
جانیان دیور دلنشین پوست تیره گرما را با کمک بستنی که درون شکاف باریکی در پرینه فرو می رود ، از بین می برد. یک سرماخوردگی باعث سرد شدن چیز کوچک داغ می شود عكس كس الكسيس ، اما به دلیل رطوبت اضافی ، قسمت جلویی با انرژی جدید گرم می شود. زن کاری جز غلبه بر گرمای تابستان با خودارضایی انجام نمی دهد ، که باعث افزایش عرق شدن می شود. آب نبات خودارضایی به طور اتفاقی توسط همسایه کنجکاو مشاهده می شود که ترتیب تهیه شیرینی را برای جابجایی کامل بدن دشوار می کند.