بدن دختر خم شده سکس گالری کس است

Views: 581
کف دستش به آرامی خیس شد و بدن او را فشرد ، و به هر لمس او پاسخ می دهد. لبهایش سینه اش را لمس می کرد و باعث می شد که او با گرامی شیرین گریه کند. یک لکه ملایم زیر شکم لرزانش پیش از آن لرزیده بود ، و حالا ... لب هایش بسته به جوانه ای سوزناک و زیبا که با آب میل بیرون می آمد ، بسته شده است. غرق شد. اما غرق شدن در این دریا ، در میان عطر و بوی تند این شهد و گلبرگهای صورتی گل عشق ، چقدر شگفت انگیز بود! بدن دختر خمیده بود ، دهان شیرین از دهانش می پیچید. زبان او این رطوبت را خیس کرد و برآمدگی باریک و کوچک باریک در پایه گلبرگها را بالا کشید و دختر را به دیوانگی سوق داد. پاهایش را سکس گالری کس حتی گسترده تر می کرد و در برابر هر حرکت زبانش تکیه می داد.