او عكس كون سكسى بعد از ظهر دبیر خود را پاره کرد

Views: 101
کارگردان عصبانی است که از لحاظ شکل چشمگیر است و به همه چیز احتیاج دارد که منشی همسرش را عوضی بنامد ، که در واقع بازتاب واقعیت است. به جای عذرخواهی ، کوهنورد قلب جوان روی میز صعود کرد و الاغ الاستیک و متورم خود را برهنه کرد و پیشنهاد داد که نیش خود را بکشد و این عجیب بودن را فراموش کند. رئیس تصمیم می گیرد که در یک کشور با فرصت برابر ، او تصمیم می گیرد که آیا شب همسر خود را لعنتی کند یا منشی عكس كون سكسى را بعد از ظهر اخراج کند!